13 lipca upływa termin zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązek ten dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 13 października 2019 r., czyli przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system gromadzący informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Parlament Europejski zobowiązał państwa członkowskie do stworzenia rejestrów, które gromadzą informacje o beneficjentach rzeczywistych podmiotów prawnych, zarejestrowanych na ich terytorium (tzw. IV dyrektywa AML). Rejestr ten ma zapewnić transparentność w obrocie gospodarczym. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W wykonaniu tej dyrektywy CRBR został powołany na mocy ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dniem 13 października 2019 r.

Spółki wpisywane do KRS od 13 października 2019 r. informacje do CRBR powinny zgłaszać w terminie 7 dni od wpisu do KRS. Natomiast spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. pierwsze zgłoszenie do CRBR miały przekazać do 13 kwietnia 2020 r., jednak termin ten - ze względu na pandemię COVID-19 - został przesunięty o 3 miesiące (do 13 lipca 2020 r.). Zatem od 14 lipca 2020 r. już wszystkie spółki - niezależnie od tego w jakim terminie zostały zarejestrowane w KRS - powinny wywiązać się z obowiązku zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do CRBR.

Należy też przypomnieć, że wszystkie spółki powinny aktualizować dane w CRBR w ciągu 7 dni od zmiany przekazanych informacji.

Kto zgłasza dane do CRBR

Obowiązek zgłaszania i aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów mają następujące podmioty:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • proste spółki akcyjne (od 1 marca 2021 r.)
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Czy możemy się tym zająć?

Oczywiście. Zainteresowanych Państwa prosimy o kontakt.