Mały ZUS i PLUS

Nowy rok przynosi nowe możliwości obniżenia składek ZUS – jeśli jesteście Państwo zainteresowani obniżeniem swoich składek zapraszamy do lektury ????

 

Od kilku lat obserwujemy, że ZUS zaczął zauważać, iż nie każdego stać na opłacanie rosnących składek opartych o tajemnicze dane statystyczne i średnią, którą ogląda zaledwie kilkanaście procent obywateli. Dlatego też wszyscy przedsiębiorcy rozpoczynający działalność otrzymali możliwość skorzystania ze ścieżki wzrostu składek wraz z rozwojem działalności. Do niedawna wielu z Państwa nie miało nawet opcji rozglądania się za optymalizacją składową, dziś możemy się nad tematem pochylić, ale od zacznijmy początku…

 

  1. Ulga na start – jak sama nazwa mówi dotyczy jedynie startujących przedsiębiorców, którzy przez pełnych 6 m-cy od założenia działalności nie płacą składek ZUS (uwaga: składki zdrowotne nie są składkami ZUS tylko NFZ!), a jedynie składki na ubezpieczenia zdrowotne. Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze ile wynosić będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2020roku (oparta jest o dane statystyczne z IV kwartału roku 2019)

 

  1. Składki preferencyjne – to połączenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i składek na ubezpieczenia społeczne płacone od podstawy stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia (2019 – 2250zł, 2020 – 2600zł). Uwaga w styczniu 2020 płacimy za grudzień 2019 więc podwyżka obciąży Państwa dopiero w lutym. Okres preferencyjnych składek to 24 miesiące i następuje bezpośrednio po uldze na start. Można z niego zrezygnować i opłacać składki w pełnej wysokości, nie można go jednak pominąć chcąc skorzystać z opcji 3 i 4

 

  1. Mały ZUS – wychodząc naprzeciw wielu przedsiębiorców wprowadzono rozwiązanie dla tych, których przychody za 2019 nie przekroczyły trzydziestokrotności obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (tj. 67500zł). Składki na ubezpieczenia społeczne będzie można opłacać obniżone - proporcjonalnie do przychodu. Dla tych z Państwa, który prowadzą działalność krócej niż rok limit będzie liczony proporcjonalnie: 67500,00 / 365 x ilość dni prowadzenia działalności w roku 2019. Składki będą wyższe niż w opcji 2, nadal będą jednak niższe niż od pełnej podstawy. By skorzystać z Małego ZUS konieczne jest zgłoszenie wniosku do 8 stycznia i spełnianie dodatkowych warunków, takich jak np. prowadzenie działalności od co najmniej dwóch miesięcy – zainteresowanych Małym ZUS w tej wersji prosimy więc o niezwłoczny kontakt z osobą prowadzącą Państwa sprawy w dniach 7/8 stycznia 2020r w celu sprawdzenia możliwości skorzystania i zgłoszenia w terminie.

 

  1. Mały ZUS PLUS – następca Małego ZUS wchodzący w życie 1 lutego 2020r. Rozwiązanie dla tych, którzy przegapili opcję 3 lub (co wystąpi częściej) nie spełniali jej warunków. Rozwiązanie przeznaczone jest dla tych z Państwa, których przychód w 2019 roku zamknie się w kwocie 120 tys. zł. Składki tym razem liczone będą jednak od dochodu. Przykładowo, przedsiębiorca, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. wynosił 2800 złotych, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie. By skorzystać z Małego ZUS PLUS konieczne jest zgłoszenie wniosku do 29 lutego i jak wcześniej spełnianie dodatkowych warunków – zainteresowanych Małym ZUS PLUS prosimy o kontakt z osobą prowadzącą Państwa sprawy w celu sprawdzenia możliwości skorzystania i zgłoszenia w terminie. Uwaga ci z Państwa, którzy zdecydują się na Mały ZUS nie będą musieli składać ponownego wniosku o Mały ZUS PLUS – tu zadziała zasada kontynuacji ulgi.

 

  1. Składki podstawowe – najtrudniejsza płatniczo, ale też najatrakcyjniejsza przy świadczeniach ZUS opcja. Dziś znane są już kwoty składek minimalnych na rok 2020:

 

  • Składka emerytalna - 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.)
  • Składka rentowa - 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł)
  • Składka chorobowa - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)
  • Składka wypadkowa - 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł)
  • Składka na Fundusz Pracy - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)

 

Łącznie więc pełne składki ZUS na rok 2020 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 1069,14 zł wobec 974,65 zł w roku 2019. Oznacza to wzrost o 94,49 zł, czyli o 9,7% w stosunku do br.