Pamiętaj o OC!

Czy wiedzieliście Państwo, że za brak OC pojazdu możecie być ukarani nie tylko mandatem np. Policji?

 

Nad kontynuacją i prawidłowością przebiegu ubezpieczeń czuwa także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Jest to instytucja, która zajmuje się się wypłatą odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez osoby które nie posiadają obowiązkowego OC lub w sytuacji, gdy sprawca wypadku nie został zidentyfikowany, ale ma także uprawnienia do karania za brak ubezpieczeń obowiązkowych.

 

Stwierdzicie z pewnością, że przecież OC odnawia się samo - racja, ale nie do końca. OC pojazdu nie przedłuży się bowiem w następujących sytuacjach:

 

- zakup pojazdu  – w przypadku zakupu samochodu otrzymujesz równocześnie od jego poprzedniego właściciela polisę OC. Możesz umowę wypowiedzieć i skorzystać z OC u innego ubezpieczyciela, ale równie dobrze możesz korzystać z polisy do zakończenia umowy. Tutaj co bardzo istotne – polisa nie przedłuży się automatycznie. Musicie sami zadbać o zawarcie nowej umowy. Zatem jeśli kupiliście pojazd, to koniecznie zwróćcie uwagę na termin obowiązywania ubezpieczenia OC;

- krótkoterminowe ubezpieczenie OC – automatyczne przedłużanie OC nie dotyczy również krótkoterminowych polis. W jakiej sytuacji możecie skorzystać z takiego ubezpieczenia? Jest ono dostępne m.in. dla pojazdów historycznych czy pojazdów do jazd testowych. Z takiej polisy często korzystają osoby, które prowadzą działalność polegającą na handlu samochodami. Polisa zapewnia ochronę przez 30 dni i automatycznie się nie przedłuży. Innym okresem krótkoterminowego OC są 3 miesiące, które dotyczą wyłącznie pojazdów wolnobieżnych. O jakich pojazdach mowa? Takich, które ze względu na swoją konstrukcję nie przekraczają prędkości 25 km/h;

- pojazd otrzymany w spadku lub w darowiźnie – obowiązuje tu zasada niemal taka sama, jak w przypadku zakupu samochodu. Jeśli zmienił się właściciel pojazdu, to jednocześnie umowa ubezpieczenia OC nie przedłuży się automatycznie po jej zakończeniu. Musicie sami zadbać o zawarcie nowej umowy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym;

- nieuregulowanie całej składki na OC – część kierowców decyduje się na rozłożenie płatności składki np. na 2 raty. Jak podaje UFG, aż 40 proc. analizowanych przypadków brak ubezpieczenia wynikał z nieopłacenia kolejnej raty za OC. Tym samym jeśli składka nie została w całości uregulowana, to nie przedłuży się automatycznie ochrona ubezpieczeniowa.

 

Czy warto ryzykować? W ostatnich dniach UFG publikowało komunikat w sprawie opłat karnych za brak OC w 2020 r.

 

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

 

  1. a) rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:

 

- samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę

 

  1. b) okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

 

- do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,

- 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,

- powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.

 

  1. c) minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2020 roku.

gradacja opłaty samochody osobowe samochody osobowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy
100% 5200 zł 7800 zł 870 zł
50% 2600 zł 3900 zł 430 zł
20% 1040 zł 1500 zł 170 zł

Jak zabezpieczyć się przed ewentualną karą? – najlepiej wybrać dobrego agenta ubezpieczeniowego.

Z naszej strony polecamy ofertę naszej agencji - sprawdź nas