Raport podatnika to usługa dostępna na portalu e-Urząd Skarbowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacji.

Raport podatnika to szczegółowe zestawienie zawierające:

dane identyfikacyjne i adresowe, w tym formę opodatkowania, informacje o wystąpieniu ewentualnych zaległości podatkowych, informacje o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym, szczegóły dotyczące prawidłowości w zakresie zaliczek i deklaracji podatkowych, dane o rachunkach bankowych, w tym mikrorachunku podatkowym, wykaz pełnomocników i ich uprawnienia, informacje o przynależności do grupy VAT lub kapitałowej.

Usługa raportu została uruchomiona dla przedsiębiorców i organizacji, ale MF zapowiada, że przy pozytywnym odbiorze planuje udostępnienie tej usługi również osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Raport można łatwo wygenerować przez zalogowanie się na własne konto w e-Urzędzie Skarbowym lub jako użytkownik konta organizacji. Raport można także otrzymać od pracownika urzędu skarbowego.

Raport jest przedstawiany w formie pliku pdf, natomiast ma się wkrótce pojawić także w formie graficznej – tzw. kafli.

Raport ma charakter wyłącznie informacyjny i może nie uwzględniać wszystkich posiadanych danych przez Krajową Administrację Skarbową.
Wygenerowany raport jest ważny do północy tego samego dnia, bez aktualizacji w ciągu dnia.

Źródło: Komunikat MF z 18 grudnia 2023 r. pt. „Nowość w e-Urzędzie Skarbowym” – opubl. na www.podatki.gov.pl