Zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły w związku z koronawirusem – masz prawo do zasiłku opiekuńczego!

Rząd zadecydował o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych, a także szkół wyższych na dwa tygodnie od poniedziałku 16 marca. W dniach 12-13 marca w szkołach będą się odbywać zajęcia opiekuńcze. W przypadku zamknięcia szkół osoba, która ma dziecko w wieku do 8 lat, uczęszczające do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego może skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek ten otrzyma pracownik, jeśli jest zwolniony z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad tym dzieckiem lub przedsiębiorca oraz jeśli:

• zamknięcie placówki było nieprzewidziane – dowiedział się o tym w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed zamknięciem placówki

• nie ma innego członka rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku

• nie został wykorzystany limit 60 zasiłku opiekuńczego, przysługujący w roku kalendarzowym.

Ważne! Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

Maksymalny okres pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym wynosi 60 dni łącznie nad wszystkimi dziećmi i innymi członkami rodziny wymagającymi opieki i niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego. Jednakże jak informuje ZUS

okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni na dziecko do lat 8miu) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć u płatnika zasiłku:

1. oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły (ZAS-36),

2. wniosek o zasiłek na druku Z-15a.

 

Pobierz oświadczenie